SIK SORULAN

Aday sürücülük ehliyeti çıkarttığı tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir.

Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;

  • 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (kırmızı ışık) üç kez ihlal edilmesi
  • 48 inci (Uyuşturucu ve alkollü araç kullanımı) veya 118 inci (Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet vermek) maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,
  • 51 inci maddesinin (hız sınırları üzerinde araç kullanmak) üç kez ihlal edilmesi,
  • 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
  • 74 üncü maddesinin (Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
  • Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin (emniyet kemeri, kask vb. kullanılması zorunludur.) üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.

           
Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.

Sınavdan başarısız olduktan sonra 3, toplamda ise 4 hakkınız vardır.

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olacak olan yeni ehliyet sınıfları 'Karayolları Trafik Yönetmeliği' değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı. Artık ömür boyu ehliyet dönemi de gelen değişiklikler arasında.

Yapılan düzenlemede otomobil ve motorsiklet gibi ehliyetler 10 yıl, kamyon, otobüs gibi büyük sınıf araçlar için kullanılacak olan ehliyetler 5 yıl süresince kullanılabilecek! Şu an ki bilgiye göre tüm ehliyetler belirtilen tarihten itibaren 15 TL karşılığında güncellenecek. 

SINIFIARAÇARAÇ TANIMI

M

Moped : İki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.

A1

a1 ehliyet motosiklet sürücü belgesi

Motorlu Bisiklet : Silindir hacmi 125 CC, gücü 11 Kw. ve gücünün ağırlığına oranı 0,1'i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 Kw'ı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.


A2

a2 ehliyet motosiklet sürücü belgesiMotosiklet : Gücü 35 KW'ı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2'yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 KW'ı geçmeyen üç tekerlekli motosikleri kullanacaklara verilir.

A

a ehliyet motosiklet sürücü belgesiMotosiklet : Sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 35 KW'ı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

B1

yeni b1 ehliyet b1 sürücü belgesiDört tekerlekli Motosiklet : Net motor gücü 15 KW'ı, net ağırlığı 400 KG'ı, yük taşımacılığında kullananlar için net ağırlığı 550 KG'ı geçmeyen dört (4) tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

B

yeni b ehliyet b sürücü belgesiOtomobil/Kamyonet : Otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir. B sınıfı ehliyet ile M, B1 ve F ehliyet sınıflarına tabii araçlar da kullanılabilir.

B

(Engelli)
yeni b ehliyet b sürücü belgesiOtomobil/Kamyonet (Engelli) : Otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir. B sınıfı ehliyet ile M, B1 ve F ehliyet sınıflarına tabii araçlar da kullanılabilir.

BE

yeni be ehliyet be sürücü belgesiB sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 KG'ı geçmeyen römork veya yarı römork içerek birleşik araçları kullanacaklara verilir.

C1

yeni c1 ehliyet c1 sürücü belgesiAzami yüklü ağırlığı 3.500 KG'ın üzerinde olan ve 7.500 KG'ı geçmeyen kamyon ve çekici kullanacak sürücülere verilir.

C1E

yeni c1e ehliyet c1e sürücü belgesiC1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.

C

yeni c ehliyet c sürücü belgesiKamyon : Kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.

CE

yeni ce ehliyet ce sürücü belgesiC sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 KG'ı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

D1

yeni d1 ehliyet d1 sürücü belgesiMinibüs : Minibüs kullanacaklara verilir.

D1E

yeni d1e ehliyet d1e sürücü belgesiMinibüs : D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 KG'ı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

D

yeni d ehliyet d sürücü belgesiOtobüs : Otobüs kullanacaklara verilir.

DE

yeni de ehliyet de sürücü belgesiD sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara ve azami yüklü ağırlığı 750 KG'ı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

F

yeni f ehliyet f sürücü belgesiLastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.

G

yeni g ehliyet g sürücü belgesiİş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

K

yeni k ehliyet k sürücü belgesiYönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenen sürücü adaylarına eğitim ve sınavda kullanmaları için verilir.
İlk Yardım Trafik ve Çevre Araç Tekniği Trafi Adabı Toplam Soru Sayısı
12 23 9 6 50


Her soru 2 puan olup 100 üzerinden en az 70 puan almanız gerekmektedir.

Sınavdan geçebilmeniz için en az 35 soru doğru cevaplamanız gerekmektedir.
2021 yılı için 100,00 TL’dir.
2021 yılı Ocak ayından itibaren sürücü kursu taban fiyatları Valilikler tarafından belirlenmektedir.

Taban fiyatın altında kayıt yapan kurumlara dönem kapatma, kurum kapatma ve idari para cezaları uygulanmaktadır.

Kurslarca belirlenerek ilan edilecek ders saati ücretleri, kursun eğitim maliyeti ve kursiyerin girebileceği sınav ile sınavda kullanılacak araçların yakıt giderleri ve görevlendirilen usta öğreticinin sınav günündeki ücreti de dikkate alınarak 7 kişiden oluşan komisyon tarafından eğitim maliyetlerine göre her yıl Aralık ayında bir sonraki yıl için belirlenen ders saati ücretlerinden az olmayacak şekilde belirlenir. Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlerinden biri, il milli eğitim müdürlüğünde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından sorumlu şube müdürlerinden biri, il ticaret odası başkanlığı temsilcisi ve sürücü kurslarına ait sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur

E Sınıfı sürücü belgesi 01.01.2016 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. yeni ehliyet sisteminde eşdeğer bir ehliyet sınıfı bulunmamaktadır. Kamyon kullanmak için C Sınıfı, Otobüs kullanmak için D sınıfı sürücü belgesi almanız gerekmektedir. 01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfları C ve D sınıfı olarak yenilenmektedir.
Elektronik Sınav Sonuçları sınav sonunda hemen açıklanmaktadır. Sınav salonunda bulunan kiosklardan T.C. Kimlik Numaranızı girerek sınav sonucunuzu öğrenebilir ve çıktısını alabilirsiniz veya Sınav sonunda kursiyerlerimiz kursumuzu arayarak hemen öğrenebilirler.